treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

dodatki do żywności – 1333/2008/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

żywność pochodzenia zwierzęcego – 853/2004/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

specyfikacje dodatków do żywności 231/2012/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego – 142/2011/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

aromaty – 1334/2008

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

higiena i bezpieczeństwo pasz – 183/2005/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

wymagania techniczne dla budynków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[jednolity] 04.01.2016 r.

Załącznik nr 1 – [link] – Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu

Załącznik nr 2 – [link] – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 3 – [link] – Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny

Continue reading ‚wymagania techniczne dla budynków’

znakowanie żywności – 1169/2011/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

mikrobiologia żywności – 2073/2005

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych