wymagania techniczne dla budynków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[jednolity] 04.01.2016 r.

Załącznik nr 1 – [link] – Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu

Załącznik nr 2 – [link] – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 3 – [link] – Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny

Wymagania dla instalacji elektrycznych:

Linie energetyczne – interpretacja wymagań – kliknij.

Instalacje elektroenergetyczne – interpretacja wymagań – kliknij.

Układanie instalacji elektrycznych – kliknij.

0 Responses to “wymagania techniczne dla budynków”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.