Kategoria 'Podatki'

podatek akcyzowy

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

[jednolite] 31.12.2012 r.

[zmiana] 20.09.2013 r.

oznaczakowanie znakiem akcyzy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

[przepis] 15.01.2013 r.

rynki mleczne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

[jednolite] 14.01.2013 r.

rynek owoców, warzyw, tytoniu, chmielu

Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz. 1486

[jednolite]