Kategoria 'Kosmetyki, chemia'

klasyfikacja substancji chemicznych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

[jednolity] 07.12.2015 r.

 

prawo farmaceutyczne

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

[jednolite] 12.12.2015 r.

 

dobra praktyka dystrybucyjna produktów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

[przepis] 20.03.2015 r.

ocena producenta substancji pomocniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych

[przepis] 21.03.2016 r.

 

dobre praktyki dystrybucyjne produktów weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

[przepis] 10.12.2015 r.

dobra praktyka wytwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

[przepis] 12.12.2015 r.

 

ustawa o produktach biobójczych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

[przepis] 05.12.2015 r.

Continue reading ‚ustawa o produktach biobójczych’

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

[przepis] 14.09.2012 r.

Continue reading ”

lista substancji dozwolonych z ograniczeniami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 153 poz. 1030

[jednolite] 01.12.2011 r.

Continue reading ‚lista substancji dozwolonych z ograniczeniami’

produkty biobójcze – rozporządzenie 528/2012

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

[przepis] 08.2012 r.