Informacje

Oddajemy do Państwa użytkowania serwis poświęcony zmianom prawnym w tematyce:

  • bezpieczeństwa żywności;
  • bezpieczeństwa pasz;
  • dodatków do żywności, oznakowania opakowań;
  • substancji chemicznych;
  • wymagań jakościowych dla produktów spożywczych i ich produkcji

W portalu systematycznie pojawiać się będą zmiany prawne obejmujące:

  • przepisy praw polskiego i EU;
  • normy i zalecenia międzynarodowe (tj. codex alimentarius).

Portal nie jest źródłem prawa i służy wyłącznie w celach informacyjnych i wymiany opinii.

Właścicielem serwisu jest firma Quality Assurance Poland / Wrocław
tel. 71 733-67-67
fax. 71 733-67-08
www.haccp-polska.pl
www.certyfikacja-biopaliw.pl

0 Responses to “Informacje”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.