Tag Archive for 'etykiety'

ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

znakowanie żywności – 1169/2011/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

znakowanie GMO – 1830/2003/WE

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE

[jednolity] 01.01.2015 r.

witaminy i składniki mineralne w żywności – 1925/2006/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

znakowanie środków spożywczych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

oznakowanie żywności nie dla konsumenta

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

znakowanie żywności

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych