Tag Archive for 'farmacja'

dobra praktyka dystrybucyjna produktów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

[przepis] 20.03.2015 r.

ocena producenta substancji pomocniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych

[przepis] 21.03.2016 r.

 

dobre praktyki dystrybucyjne produktów weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych

[przepis] 10.12.2015 r.

dobra praktyka wytwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

[przepis] 12.12.2015 r.