Tag Archive for 'gmo'

znakowanie GMO – 1830/2003/WE

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE

[jednolity] 01.01.2015 r.

ustawa o GMO

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

[jednolite] 07.12.2015 r.

Continue reading ‚ustawa o GMO’

materiał siewny pochodzenie

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

zakaz stosowania kukurydzy MON 810

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

[przepis] 28.01.2013 r.