Tag Archive for 'import'

wymagania dla suplementów diety

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2032

[jednolity] 03.12.2015 r.

Continue reading ‚wymagania dla suplementów diety’

dokument importu pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

import roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

[przepis] 13.01.2008 r.

Continue reading ‚import roślin’

odprawa graniczna – wzory wniosków 2007/286/PL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

[przepis] 28.03.2007 r.

import produktów złożonych z krajów trzecich

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

import żywności – dodatkowe urzędowe kontrole

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE

[jednolity] 03.01.2013 r.

Continue reading ‚import żywności – dodatkowe urzędowe kontrole’

kontrola importowanych środków spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

[przepis] 02.02.2013 r.