Tag Archive for 'jakość handlowa'

znakowanie żywności – 1169/2011/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

jakość handlowa środków spożywczych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

jakość handlowa olejów i tłuszczów roślinnych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

jakość produktów rolnych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

[jednolite] 01.10.2011 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

[jednolite]  01.07.2013 r.

Continue reading ‚jakość produktów rolnych’

zawartość tłuszczu w produktach mlecznych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

kontrola importowanych środków spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

[przepis] 02.02.2013 r.

Zabezpieczony: przepisy prawne – PL przegląd

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

kakao i czekolada wymagania

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych