Tag Archive for 'kosmetyki'

ustawa o produktach biobójczych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

[przepis] 05.12.2015 r.

Continue reading ‚ustawa o produktach biobójczych’

lista substancji dozwolonych z ograniczeniami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 153 poz. 1030

[jednolite] 01.12.2011 r.

Continue reading ‚lista substancji dozwolonych z ograniczeniami’

kosmetyki – rozporządzenie 1223/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

[przepis] 06.2012 r.

nazewnictwo kosmetyków – INCI

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 1996 r. ustanawiająca wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych

[jednolite] 06.2012 r.