Tag Archive for 'ołów'

metale ciężkie w opakowaniach

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

zanieczyszczenia kadmem – zalecenia Komisji EU

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

badania metali ciężkich i wwa w żywności – 333/2007

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych

[przepis] 28.03.2007 r.

[zmiana] 19.08.2011 r.