Tag Archive for 'opakowania'

metale ciężkie w opakowaniach

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

naczynia ceramiczne do kontaktu z żywnością

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością – rozporządzenie 10/2011

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

wymagania dla butelek pod ciśnieniem CO2

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów

[przepis prawa] 17.04.2015 r.

kontrola graniczna opakowań drewnianych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

[przepis] 14.02.2014 r.

gospodarka opakowaniami i odpady

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

opakowania i odpady opakowaniowe – dyrektywa 94/62

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

kryteria oznakowania zadrukowanego papieru ekologicznego

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

limity migracji plastyfikatorów – rozporządzenie 372/2002

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

inteligentne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością – rozporządzenie 450/2009

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych