Tag Archive for 'oznakowanie'

znakowanie żywności – 1169/2011/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

oświadczenia żywieniowe – 1924/2006/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

znakowanie GMO – 1830/2003/WE

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE

[jednolity] 01.01.2015 r.

wymagania dla suplementów diety

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2032

[jednolity] 03.12.2015 r.

Continue reading ‚wymagania dla suplementów diety’

wymagania dla soków, nektarów owocowych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

witaminy i składniki mineralne w żywności – 1925/2006/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

znakowanie środków spożywczych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

oznakowanie żywności nie dla konsumenta

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

normy handlowe oliwy z oliwek – rozporządzenie 29/2012

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

oznakowanie substancji chemicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

[przepis] 25.04.2012 r.

Continue reading ‚oznakowanie substancji chemicznych’