Tag Archive for 'zboża'

zanieczyszczenia fusarium w produktach zbożowych – zalecenia Komisji EU

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

materiał siewny

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

jakość produktów rolnych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

[jednolite] 01.10.2011 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

[jednolite]  01.07.2013 r.

Continue reading ‚jakość produktów rolnych’